Click image to read the book

શું તમે પ્રાર્થના કરો છો?

Do you pray?

ઘણા વર્ષો પહેલા, એક પ્રભુના સેવક નોંધપાત્ર અંતરની મુસાફરી કરી રહ્યા હતા અને તેમને કોઈ અજાણી વ્યક્તિના ઘરે રાત રહેવાની માંગણી કરવાની જરૂર પડી. સુતા પહેલા, તેમણે ઈશ્વરનાં વચનના વાંચન અને પ્રાર્થના માટે કુટુંબને બોલાવ્યું. કોઈ ન રહી જાય તે સુનિશ્ચિત કરવા પ્રભુના સેવકે પૂછ્યું કે શું બધા હાજર છે? તેમને કહેવામાં આવ્યું કે, એક નજીવી નોકર છોકરી સિવાય, બધા જ હતા. જો કે મુલાકાતીએ વિનંતી કરી કે તેણીને પણ બોલાવવામાં આવે, અને જ્યાં સુધી તે સંગતમાં ન જોડાય ત્યાં સુધી તેમણે પ્રાર્થના શરૂ ન કરી. પ્રાર્થના સમાપ્ત થયા પછી સેવક યુવતીને એક તરફ દોરી ગયા અને તેની સાથે તેના આત્મા વિશે વાત કરવાનું શરૂ કર્યું.

Additional information

લેખક

રિચાર્ડ સિબ્બ્સ Richard Sibbes