Libra të Reformuara

Lum ai njeri që ka gjetur urtësinë dhe njeriu që ka përfituar arsyen (Fjalët e Urta 3:13)

Mirëseerdhe në faqen tonë!

Kjo faqe është një iniciativë e komiteteve të ndryshme të kishave të Reformuara të Hollandës. Librat dhe borshurat në këtë faqe janë të bazuara mbi Biblën, Fjalën e pagabueshme të Perëndisë, dhe janë të Reformuara dhe Kalviniste. Të gjithë librat janë bërë të aksesueshëm si libra elektronikë dhe mund të shkarkohen FALAS.

Kjo faqe ka libra të disponueshëm në katërmbëdhjetë gjuhë. Këtu mund të gjesh vepra klasike si Rruga e Shtegëtarit nga John Bunyan por gjithashtu referenca dhe komentarë të Biblës për kohën tënde personale ose për grupet e grave, burrave dhe të rinjve. Ka libra rreth teologjisë, si apologjetikë, etikë dhe tema dogmatike. Por gjithashtu edhe libra rreth kishës dhe historisë së kishës. Për jetën tënde shpirtërore ka predikime, libra rreth lutjes, Frymës së Shenjtë,
dhe se si të jetosh një jetë familjare të krishterë.  Dhe ka libra shumë të mirë për fëmijët me histori biblike nga Dhjata e Vjetër dhe e Re.

Ne po përpiqemi shumë për të bërë edhe më shumë libra të disponueshëm.

(Për të lexuar librat elektronikë mund të përdorësh për shembull programin Adobe Digital Editions. Mund ta shkarkosh këtë program këtu).

Kërko libër elektronik

Të gjesh një libër elektronik në gjuhë të ndryshme është shumë e lehtë në këtë faqe

Shkarko librin elektronik

Shkarko librin elektronik në gjuhën e dëshiruar dhe fillo të lexosh menjëherë

Lexo

Librat elektronikë janë të disponueshëm në shumë gjuhë të ndryshme

We have books in one or more languages spoken in these countries

Taalgebieden bibleandbookministry.com
Click to enlarge