Click image to read the book

Quaje Shabatin Kënaqësi


Call the Sabbath a Delight

Walter Chantry e sfidon lexuesin që ta marrë seriozisht zbatimin e Urdhërimit të Katërt dhe njëkohësisht e inkurajon atë që ta shohë Ditën e Zotit si një kënaqësi, për të cilën ajo dhe u krijua: si një ditë gëzimi dhe bekimi për popullin e Perëndisë. Quaje shabatin kënaqësi është shkruar me një përkushtim të thellë, baritor dhe është një libër që duhet lexuar nga çdo i krishterë.

1 Urdhërimi është i shenjtë
2 Urdhërimi është frymëror
3 Urdhërimi është i mirë
4 A e mëson Dhiata e Re Urdhërimin e katërt?
5 Respektimi i shabatit: si ligj i Moisiut dhe në kohën e Dhiatës së Re
6 Motive për kremtimin e shabatit
7 Cila ditë e javës është shabati?
8 Rastet e vështira të ndërgjegjes

Additional information

Auteur

Walter Chantry

Chapters

Are you blessed by our books and videos?

We really want to hear from you. 

Please leave your comments or questions HERE

Thank you!