Click image to read the book

Lutuni pa pushim


Praying always

Lutje që është:

1 Në fshehtësi (Mateu 6:6)
2 Këmbëngulëse (Mateu 15:22-28)
3 E pavend (Jakobi 4:3)
4 Arrogante (Luka 18:11-12)
5 E përulur (Luka 18:13)
6 E guximshme (Hebrenjve 4:6)
7 E vërtetë (Romakëve 8:26-27)
8 E bazuar ne themelin e lutjes (Gjoni 16:24)
9 Me gjithë zemër (Jakobi 5:16b)
10 Falënderuese (1 e Thesalonikasve 5:18)
11 E paplotësuar (Ligji i Përtërirë 3:26b)
12 Tepër vonë (Zbulesa 6:15-17)

Additional information

Auteur

Rev. Frans Bakker

Chapters

Are you blessed by our books and videos?

We really want to hear from you. 

Please leave your comments or questions HERE

Thank you!