Click image to read the book

Jeta e Krishterë


The Christian Life

Ky libër i vogël, por i mrekullueshëm, përshkruan zemrën e besimit biblik, parë në këndvështrimin e Kalvinit. Në pesë kapitujt e marrë nga kryevepra e tij Institutet e fesë së krishterë (1559), Kalvini bën përshkrimin e jetës së një të krishteri, me argumente shkrimore për të nxitur vetëmohimin, mbajtjen e kryqit, përsiatjen për jetën e ardhshme, përdorimin e jetës së tanishme dhe bekimet e saj.

1 Jeta e nJë të krishteri. Argumente shkrimore që e nxisin atë
2 Një përmbledhJe e Jetës së krishterë të vetëmohimit
3 Mbajtja e kryqit një nga aspektet e vetëmohimit
4 Përsiatje për jetën e ardhshme
5 Si ta përdorësh jetën e tanishme dhe bekimet e saj

Additional information

Auteur

Jean Calvin

Chapters

Are you blessed by our books and videos?

We really want to hear from you. 

Please leave your comments or questions HERE

Thank you!