Click image to read the book

Portreti i Njeriut të Perëndishëm

The Godly Man’s Picture

Përmbajtja
Hyrje
1 Natyra e perëndishmërisë
2 Një qortim për ata që thjesht pretendojnë se janë të perëndishëm
3 Njeriu i perëndishëm është njeri i ditur
4 Njeriu i perëndishëm është njeri që vepron me besim
5 Njeriu i perëndishëm është i ndezur nga zjarri i dashurisë për Perëndinë
6 Njeriu i perëndishëm i ngjan Perëndisë
7 Njeriu i perëndishëm është mjaft i përpiktë dhe i kujdesshëm në adhurimin e Perëndisë
8 Njeriu i perëndishëm është shërbëtor i Perëndisë, jo i njerëzve
9 Njeriu i perëndishëm e çmon Krishtin
10 Njeriu i perëndishëm përlotet
11 Njeriu i perëndishëm është i dashuruar pas Fjalës
12 Në njeriun e perëndishëm banon Fryma e Perëndisë
13 Njeriu i perëndishëm është i përulur
14 Njeriu i perëndishëm është një njeri i lutjes
15 Njeriu i perëndishëm është i sinqertë
16 Njeriu i perëndishëm është një njeri qiellor

17 Njeriu i perëndishëm është i zellshëm
18 Njeriu i perëndishëm është i durueshëm
19 Njeriu i perëndishëm është mirënjohës
20 Njeriu i perëndishëm ka dashuri për shenjtorët
21 Njeriu i perëndishëm nuk ia plotëson dëshirat mëkatit
22 Njeriu i perëndishëm është një njeri i mirë në marrëdhëniet e tij
23 Njeriu i perëndishëm i bën gjërat frymërore në një mënyrë frymërore
24 Njeriu i perëndishëm është i mbushur me besim
25 Njeriu i perëndishëm ecën me Perëndinë
26 Njeriu i perëndishëm përpiqet që të jetë një mjet për t’i bërë edhe të tjerët të perëndishëm
27 Përfundime dhe nxitje për perëndishmëri
28 Këshillimi i mjeteve ndihmuese për perëndishmërinë dhe nxitja
29 Motive për të ngulmuar në perëndishmëri
30 Këshilla për njerëzit e perëndishëm
31 Ngushëllim për njerëzit e perëndishëm
32 Bashkimi mistik i Krishtit me shenjtorët

Disa karakteristika të njeriut që është në rrugën për në qiell / Some Characteristic Marks of a Man
who is Going to Heaven

Additional information

Auteur

Thomas Watson

Available Downloads: