Click image to read the book

Ngjarjet shpenguese

The Redemptive Acts

HYRJE DHE PËRVIJIME TË PREDIKIMIT

1. Përmes vuajtjes në lavdi
2. Javët e Ardhjes: Shpëtimtari po vjen!
Predikimi 1 – Një lajmërim i Ardhjjes së Krishtit
Predikimi 2 – Kënga e Marisë për Ardhjen
3. Krishtlindja
Predikimi 3 – Historia e shpengimit që ofron Perëndia
4. Shpëtimtari i përvuajtur
Predikimi 4 – Lutja e Jezusit në kopshtin e Gjetsemanit
Predikimi 5 – Pyetja e Pilatit
5. E Premtja e Madhe
Predikimi 6 – E Premtja e Madhe: “U krye”
6. Pashka
Predikimi 7 – Frika mëngjesin e Pashkës
7. Ngjitja në qiell: Shpëtimtari i përlëvduar
Predikimi 8 – Ngjitja e Krishtit në qiell
8. Rrëshajët: Fryma e Shpëtimtarit u derdh
Predikimi 9 – Ardhja e Frymës së Shenjtë
9. Ardhja e dytë e Krishtit
Predikimi 10 – E korra e fundit e botës
Shtojca – Nevoja për të bërë dallime të qarta kur
predikojmë, lutemi dhe drejtojmë kishat tona

Additional information

Auteur

Mission of the Netherlands Reformed Congregations

Chapters

Are you blessed by our books and videos?

We really want to hear from you. 

Please leave your comments or questions HERE

Thank you!